Rozkład Zajęć

Biuro Projektu informuje, że szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla Uczestników/Uczestniczek Projektu zakwalifikowanych do drugiego etapu realizacji Projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” – GRUPA VII – będzie realizowane podczas zjazdów w terminach wskazanych w pliku:

Rozkład zajęć Grupa VII