Rozkład Zajęć

Biuro Projektu informuje, że nastąpiły zmiany terminów zajęć grupy V:

8. 19-20-21.05.2017;

10.17-18.06.2017.

Poniżej zaktualizowany terminarz i plik z opisem zmian.

Rozkład Zajęć

Biuro Projektu informuje, że szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla Uczestników/Uczestniczek Projektu zakwalifikowanych do drugiego etapu realizacji Projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”, będzie realizowane podczas 10 zjazdów w następujących terminach:

1. 10-12.02.2017;

2. 25-26.02.2017;

3. 11-12.03.2017;

4. 24-26.03.2017;

5. 8-9.04.2017;

6. 21-23.04.2017;

7. 6-7.05.2017;

8. 19-20-21.05.2017;

9. 3-4.06.2017;

10.17-18.06.2017.