Rozkład Zajęć

Biuro Projektu informuje, że szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla Uczestników/Uczestniczek Projektu zakwalifikowanych do pierwszego etapu realizacji Projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”, będzie realizowane podczas 10 zjazdów w następujących terminach:

Zjazd I 17-19.06.2016

Zjazd II 1-3.07.2016

Zjazd III 27-28.08.2016

Zjazd IV 10-11.09.2016

Zjazd V 24-25.09.2016

Zjazd VI 7-8-9.10.2016

Zjazd VII - 22-23.10.2016

Zjazd VIII - 4-5-6.11.2016

Zjazd IX - 19-20.11.2016

Zjazd X - 3-4.12.2016

Planowany termin egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – styczeń-marzec 2017 r. (termin uzależniony jest od decyzji właściwej RKE).