Rozkład Zajęć

Biuro Projektu informuje, że szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla Uczestników/Uczestniczek Projektu zakwalifikowanych do pierwszego etapu realizacji Projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”, będzie realizowane podczas 10 zjazdów w następujących terminach:

Zjazd I 22-24.04.2016

Zjazd II 7-08.05.2016

Zjazd III 20-22.05.2016

zjazd iV 4-5.06.2016

ZJAZD V 18-19.06.2016

ZJAZD VI 1-3.07.2016

ZJAZD VII 10-11.09.2016

ZJAZD VIII 24-25.09.2016

ZJAZD IX 7-9.10.2016

ZJAZD X 22-23.10.2016

Planowany termin egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – styczeń-marzec 2017 r. (termin uzależniony jest od decyzji właściwej RKE).