ZMIANA INFORMACJI O EGZAMINIE RKE DLA WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

SZANOWNI PAŃSTWO, NASTĄPIŁA ZMIANA DOKUMENTACJI RKE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, DOTYCZY TO:

Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie:

Dokumenty są również  do pobrania pod adresem:

 http://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/komisja-egzaminacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY PRZEZD REGIONALNĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM